SPBB - logo

SPBB - szkoła

Świetlica szkolna  w budynku A jest czynna:

od poniedziałku do piątku od 6.45 do 17.00

 

Głównym celem świetlicy jest zaspakajanie potrzeb środowiska w zakresie opieki dla dzieci rodziców pracujących i dzieci dojeżdżających na zajęcia autobusem szkolnym. Głównym zadaniem jest stworzenie warunków wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Ponadto, mając na uwadze, iż zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności, dzieci w świetlicy szkolnej mają czas na dowolne zabawy i zajęcia zgodnie ze swoimi upodobaniami i zainteresowaniami.

 
Nasze zasady, których staramy się przestrzegać:
 1. Bawimy się i pracujemy cicho i zgodnie.
 2. Hałas zakłóca wspólne życie.
 3. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku - porządkujemy swoje otoczenie.
 4. Używamy słów PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.
 5. Każde wyjście zgłaszamy nauczycielowi.
 6. Jesteśmy dla siebie mili i koleżeńscy.


W świetlicy zawsze coś się dzieje,
W świetlicy nigdy nie jest nudno,
Tyle gier i zabaw,
Że wyliczyć trudno

Bo to takie miejsce w szkole,
Gdzie odpocząć zawsze można,
A po lekcjach cała zgraja,
Razem uczy się i bawi
bo każdego coś ciekawi.

Razem z Panią się bawimy,

Lekcje  razem odrabiamy
Czasem bajki oglądamy,

Panie chętnie nam pomagają

i do każdego z nas pięknie się uśmiechają.

 

Czasem palcem „pogrożą”, czasem pokrzyczą,

lecz zawsze o nasze dobro dbają

i dobrze nam życzą.

 

 

Świetlica w BUDYNKU C czynna jest od godziny 6.30 do godziny 17.00.
Tutaj wychowankowie uczą się organizować swój wolny czas, współżycia w grupie, doskonalenia technik własnej pracy.
Rozwijają także zainteresowania artystyczno – techniczne, upowszechniają zasady kultury zdrowotnej, nawyki higieny, czystości i kultury osobistej.
Szczególna uwaga zwracana jest na bezpieczeństwo dzieci.
Mogą z niej korzystać dzieci uczęszczające do klas O-I , których rodzice pracują zawodowo.
Świetlicę prowadzą miłe, serdeczne, radosne, życzliwe, empatyczne,  kreatywne i pełne poczucia humoru wychowawczynie:
 
mgr Natalia Grochowska
 
mgr Paulina Koziczak
 
mgr Monika Latuszek
 
mgr Magdalena Piotrowska
 
mgr Honorata Radkiewicz
 
mgr Anna Szczukowska

 

W ramach pracy świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne - zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie wydzieranie sklejanie,
 • doskonalące umiejętność słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela -  czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci,
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata - czytanie książek. encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne,
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi - rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu — dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?
 • kształtujące umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy – konkursy, quizy tematyczne, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych,
 • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki - inscenizacje, zajęcia muzyczne,
 • wyzwalające ekspresję twórczą - pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne,
 • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchową - gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym,
 • relaksujące i wyciszające - relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci .
 • plastyczne

 

Początek roku szkolnego to dla uczniów klas pierwszych całkiem nowe wyzwanie w szkole, również i w świetlicy. We wrześniu wychowawcy zawarli kontrakt ze wszystkimi uczniami uczęszczającymi do świetlicy. To bardzo ważny dokument, który zawiera jasne i proste zasady przebywania w świetlicy. Pozwala też dbać o bezpieczeństwo przebywających w świetlicy uczniów.

 

 

 

 

 

tn_1.jpg tn_10.jpg tn_11.jpg tn_12.jpg tn_13.jpg tn_14.jpg tn_15.jpg tn_17.jpg tn_18.jpg tn_19.jpg tn_2.jpg tn_20.jpg tn_3.jpg tn_4.jpg tn_5.jpg tn_6.jpg tn_7.jpg tn_9.jpg

tn_1.jpg tn_10.jpg tn_12.jpg tn_13.jpg tn_14.jpg tn_15.jpg tn_16.jpg tn_17.jpg tn_19.jpg tn_2.jpg tn_21.jpg tn_22.jpg tn_3.jpg tn_4.jpg tn_5.jpg tn_6.jpg tn_7.jpg tn_8.jpg tn_9.jpg

 

tn_22.jpg tn_PicMonkey Collage.jpg tn_PicMonkey Collage11.jpg tn_PicMonkey Collage2.jpg tn_PicMonkey Collage3.jpg tn_PicMonkey Collage4.jpg tn_PicMonkey Collage6.jpg tn_PicMonkey Collage7.jpg tn_PicMonkey Collage8.jpg tn_PicMonkey Collage9.jpg tn_21.jpg tn_22.jpg tn_3.jpg tn_4.jpg tn_5.jpg tn_6.jpg tn_7.jpg tn_8.jpg tn_9.jpg