SPBB - logo

SPBB - szkoła

Drodzy Rodzice i uczniowie,

Pomoc psychologiczną w szkole realizuje dwóch psychologów:

 

Budynek A: Magdalena Łyk-Plewińska

Budynek B: Agnieszka Kowalska

                                                                                                                     

Nasze działania obejmują:

- zajęcia o charakterze terapeutycznym

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

- Trening Umiejętności Społecznych

- Trening Zastępowania Agresji

- zajęcia z klasą (w zależności od potrzeb)

- konsultacje dla rodziców (w zależności od potrzeb)

- konsultacje dla nauczycieli

 

Współpracujemy z: 

  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie / filia w Bydgoszczy, 
  • Wojewódzką Poradnią Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, 
  • Komisariatem Policji w Białych Błotach, 
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach, 
  • Sądem Rejonowym w Bydgoszczy, 
  • Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białych Błotach. 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Skontaktować się z nami można telefonicznie lub poprzez pocztę mail’ową:

Magdalena.lyk-plewinska@spbb.pl

Agnieszka.kowalska@spbb.pl