SPBB - logo

SPBB - szkoła

Drodzy rodzice i uczniowie, 

Pedagodzy:

Budynek A: Danuta Wilczarska-Szafarczyk

                    Anna Wiśniewska

                    Karolina Siadak

Budynek B: Karolina Kopydłowska

Budynek C: Anna Szczepankowska

 

Pedagog specjalny (budynek B): Agnieszka Ociesa-Suprunowicz

 

 

Każdy z pedagogów jest do Państwa dyspozycji  podczas zebrań i konsultacji dla rodziców oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
W zakresie obowiązków pedagoga szkolnego leży: 

- diagnozowanie trudności wychowawczych 

- diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów 

- działania mediacyjne 

- organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

- promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 

- wsparcie rodziców i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

- dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz udział w posiedzeniach zespołu ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego 

 

W ramach swojej pracy pedagodzy prowadzą również zajęcia specjalistyczne z uczniami: korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, Trening Umiejętności Społecznych. 

Szkolni specjaliści współpracują z instytucjami tj. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Komisariat Policji w Białych Błotach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach., Zespół Interdycyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białych Błotach, Sądem Rejonowym w Bydgoszczy.