SPBB - logo

SPBB - szkoła

Drodzy rodzice i uczniowie, 

Pedagodzy:

Budynek A: Danuta Wilczarska-Szafarczyk

                    Anna Wiśniewska

                    Karolina Siadak

Budynek B: Karolina Kopydłowska

Budynek C: Anna Szczepankowska

 

Pedagog specjalny (budynek B): Agnieszka Ociesa-Suprunowicz

 

 

Każdy z pedagogów jest do Państwa dyspozycji  podczas zebrań i konsultacji dla rodziców oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
W zakresie obowiązków pedagoga szkolnego leży: 

- diagnozowanie trudności wychowawczych 

- diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów 

- działania mediacyjne 

- organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

- promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 

- wsparcie rodziców i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

- dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz udział w posiedzeniach zespołu ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego 

 

W ramach swojej pracy pedagodzy prowadzą również zajęcia specjalistyczne z uczniami: korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, Trening Umiejętności Społecznych. 

Szkolni specjaliści współpracują z instytucjami tj. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Komisariat Policji w Białych Błotach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach., Zespół Interdycyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białych Błotach, Sądem Rejonowym w Bydgoszczy. 

Świetlica szkolna  w budynku A jest czynna:

od poniedziałku do piątku od 6.45 do 17.00

 

Głównym celem świetlicy jest zaspakajanie potrzeb środowiska w zakresie opieki dla dzieci rodziców pracujących i dzieci dojeżdżających na zajęcia autobusem szkolnym. Głównym zadaniem jest stworzenie warunków wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Ponadto, mając na uwadze, iż zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności, dzieci w świetlicy szkolnej mają czas na dowolne zabawy i zajęcia zgodnie ze swoimi upodobaniami i zainteresowaniami.

 

W naszej szkole biblioteka ma pomieszczenia w dwóch budynkach: A i B.

W bibliotece budynku A pracują panie Monika Rzońca i Maria Cabaj oraz pan Leszek Gołębiewski, natomiast w budynku B panie Alina Janowicz i Małgorzata Mellem-Zwiewka.

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej budynku  A

poniedziałek 8.00 - 15.30

wtorek 8.00 - 15.30

środa 8.00 - 15.30

czwartek 8.00 - 15.30

piątek 8.00 – 14.00

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej budynku  B

poniedziałek 8.00 - 15.30

wtorek 8.00 - 15.30

środa 8.00 - 15.30

czwartek 8.00 - 15.30

piątek 8.00 – 14.00

 

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ:

chętnie Cię widzimy, nie stawiamy ocen, do niczego nie zmuszamy

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

 • wybierać i wypożyczać
 • czytać czasopisma
 • szukać informacji
 • uśmiechać się
 • myśleć
 • pytać
 • mieć spokój

 

     BIBLIOTEKA SZKOLNA OFERUJE LITERATURĘ:

 • obyczajową
 • historyczną
 • fantastyczną
 • przygodową
 • popularnonaukową
 • poezję
 • lektury
 • księgozbiór dla nauczycieli: literatura pedagogiczna, psychologiczna, pozycje metodyczne
 • księgozbiór podręczny:
 • encyklopedie ogólne i specjalne
 • leksykony
 • słowniki językowe i rzeczowe
 • wydawnictwa albumowe
 • atlasy

 

Z biblioteki może korzystać każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły i rodzic. Uczniowie  naszej szkoły mogą korzystać z obu bibliotek, niezależnie od tego, w którym budynku mają zajęcia. W każdej z nich mogą znaleźć dla siebie potrzebną czy interesującą książkę.

W czytelniach można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych na miejscu – można zajrzeć do encyklopedii, przeczytać ciekawą książkę lub czasopismo, a także odrobić pracę domową. Księgozbiory obu  bibliotek znacznie się różnią, każda z nich ma swój indywidualny, niepowtarzalny charakter. Biblioteka budynku A skierowana jest do młodszego czytelnika, to do niego głównie dostosowany jest profil księgozbioru.  Chętnie wita w swych progach także rodziców, którzy chcieliby czytać książki wspólnie ze swymi dziećmi. Z kolei księgozbiór biblioteki budynku B znajdzie uznanie u starszego czytelnika, sporo w nim pozycji z literatury młodzieżowej, literatury dla tzw. „young adult”, popularnonaukowej.

W każdej z bibliotek są wypożyczalnie i czytelnie, a także Internetowe Centra Informacji Multimedialnej, w których uczniowie mogą skorzystać z Internetu. Czytelnia budynku B ponadto wyposażona jest w ekran i projektor multimedialny.

tn_1.jpg tn_10.JPG tn_11.JPG tn_12.JPG tn_13.JPG tn_15.JPG tn_17.JPG tn_2.jpg tn_5.JPG tn_6.JPG tn_8.JPG tn_9.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinet stomatologiczny prowadzi pani Joanna Szymańska-Małecka. Pomoc stomatologiczną zapewnia pani Renata Pałka.

Godziny otwarcia gabinetu stomatologicznego:

wtorek: 12.00 - 16.00

środa: 12.00 - 16.00

czwartek:12.00 - 16.00

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista lub pod numerem 0525838312.

W naszej szkole o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów dba PIELĘGNIARKA pani Władysława Kaczmarek. Gabinet otwarty codziennie od godz. 07.30 do godz. 14.20.

Gabinet logopedyczny to ważne i szczególne miejsce w naszej szkole, gdyż tam znękany trudami uczeń przychodzi, aby odzyskać naturalną radość dziecięcą, wiarę w siebie i ludzi.

Praca logopedyczna z dziećmi w naszej szkole obejmuje diagnozę logopedyczną, czyli rozpoznanie zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych spowodowanych uszkodzeniami lub dysfunkcją obwodowych narządów mowy, logoterapię, czyli logopedię korekcyjną, a więc usunięcie zaburzeń mowy, głosu, słuchu i trudności w czytaniu i pisaniu, jak również profilaktykę logopedyczną, czyli zapobieganie zaburzeniom mowy i głosu poprzez właściwe kształtowanie mowy u dzieci przez rodziców i nauczycieli. Dzięki współpracy z panią stomatolog dzieci mające nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów artykulacyjnych są kierowane do lekarzy specjalistów (ortodonty, foniatry).

Bardzo ważną rolę pełnią również psychoterapia, czyli relaks i trening autogenny, jak również współpraca z rodzicami i wychowawcami, a także integrowanie z grupą rówieśniczą.Terapia przebiega w oparciu o opracowany plan pracy logopedycznej dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Terapię logopedyczną prowadzą: Joanna Wysocka, Izabela Forgiel.

Drodzy Rodzice i uczniowie,

Pomoc psychologiczną w szkole realizuje dwóch psychologów:

 

Budynek A: Magdalena Łyk-Plewińska

Budynek B: Agnieszka Kowalska

                                                                                                                     

Nasze działania obejmują:

- zajęcia o charakterze terapeutycznym

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

- Trening Umiejętności Społecznych

- Trening Zastępowania Agresji

- zajęcia z klasą (w zależności od potrzeb)

- konsultacje dla rodziców (w zależności od potrzeb)

- konsultacje dla nauczycieli

 

Współpracujemy z: 

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie / filia w Bydgoszczy, 
 • Wojewódzką Poradnią Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, 
 • Komisariatem Policji w Białych Błotach, 
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach, 
 • Sądem Rejonowym w Bydgoszczy, 
 • Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białych Błotach. 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Skontaktować się z nami można telefonicznie lub poprzez pocztę mail’ową:

Magdalena.lyk-plewinska@spbb.pl

Agnieszka.kowalska@spbb.pl

 

Podkategorie