SPBB - logo

SPBB - szkoła

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach leży w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. Nasza gmina Białe Błota leży tuż obok Bydgoszczy.

Nasza szkoła mieści się w trzech budynkach.


 

 

 

W budynku A (ul. Centralna 27) znajduje się:

 • 9 izb lekcyjnych dla uczniów z klas II – III,
 • 15 izb lekcyjnych dla uczniów z klas IV – VIII,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • biblioteka,
 • czytelnia,
 • świetlica,
 • sala gimnastyczna, salki gimnastyki korekcyjnej,
 • gabinety pedagoga, psychologa, logopedy,
 • gabinet terapii pedagogicznej,
 • gabinet pielęgniarki,
 • gabinet stomatologa,
 • Centrum Gier Planszowych

W budynku B (ul. Czysta 2) znajduje się:

 • 21 izb lekcyjnych,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • biblioteka,
 • czytelnia,
 • świetlica,
 • sala gimnastyczna, salka zajęć rehabilitacji ruchowej,
 • gabinet pedagoga, psychologa,
 • gabinet pielęgniarki,
 • Izba Tradycji,
 • Pracownia Ceramiki,
 • salka orkiestry dętej,
 • sklepik,
 • archiwum,

W budynku C (ul. Czerska 10) znajduje się:

 • 8 sal lekcyjnych,
 • świetlica, sala zabaw,
 • sala gimnastyczna,
 • stołówka,
 • gabinet terapii.

 

Nasza Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach jest szkołą dużą. We wrześniu 2017 r. połączyliśmy się z Publicznym Gimnazjum. Ale to nie przeszkadza w tym, aby być szkołą otwartą i przyjazną dzieciom.
Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczny i twórczy rozwój uczniów.W szkole jest pielęgniarka i stomatolog.  Uczniowie biorą udział w licznych akcjach profilaktycznych. Biorąc udział w rządowym programie „Owoce w szkole” czy „Szklanka mleka”, poznajemy zasady zdrowego stylu życia. W szkole powstały klasy z rozszerzonym wychowaniem fizycznym z zakresu sportów gimnastycznych oraz pierwsza klasa sportowa (piłka nożna).
W naszej szkole wszyscy uczniowie, którzy tego potrzebują mają dodatkowe zajęcia rozwijające ich szanse edukacyjne. Są to zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, dla dzieci z dysleksją.                     

Ważne miejsce zajmują zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów. Działa wiele kół zainteresowań, m.in: plastyczne, taneczne, techniczne, teatralne, instrumentalne, matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne, językowe, komputerowe. Działają 3 chóry szkolne – NUTKI, CHANSON i LEGATO. Chór Chanson realizuje Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.  
Wielu naszych uczniów realizuje indywidualny program nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  Bierzemy udział w wielu konkursach, zawodach, wystawach, na których zdobywamy liczne nagrody i wyróżnienia.                                    

W szkole odbywa się dużo imprez, konkursów i zabaw. Również w soboty jest gwarno i wesoło. W ramach Aktywnych Sobót odbywają się zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne, muzyczne. Bardzo często są to szkolne biwaki.   Wychowawcy i nauczyciele organizują bardzo dużo wyjść i wycieczek.

Ważne miejsce w naszej szkole zajmują edukacja patriotyczna i kultywowanie tradycji. Opiekujemy się grobami zasłużonych Polaków oraz pomnikami ku czci.

 

 

 

 

 

sala gimnastyczna korytarze szatnie

Biblioteka Biblioteka Biblioteka Biblioteka Biblioteka sala zerówki sala zerówki sala zerówki sala I - III sala IV - VI sala IV - VI salka gimnastyki korekcyjnej salka gimnastyki korekcyjnej gabinet pedagoga gabinet logopedy świetlica Izba Tradycji gabinet pielęgniarki gabinet stomatologa

1.jpg 24.jpg 28.jpg 30.jpg 34.jpg 36.jpg 40.jpg 48.jpg 51.jpg 57.jpg 45.jpg 33.jpg 4.jpg gabinet pedagoga gabinet logopedy świetlica Izba Tradycji gabinet pielęgniarki gabinet stomatologa

Podkategorie