SPBB - logo

SPBB - szkoła

 

 „Mój Święty Mikołaj”

KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY

ORGANIZOWANY PRZEZ ŚWIETLICĘ W BUD. A

 

CELE:

 - podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych

 - rozwijanie umiejętności i upodobań plastycznych

TECHNIKA:

 - dowolna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastyczno- technicznych

FORMAT  PRACY:

- dowolny

PRACA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE :

- imię i nazwisko, wiek, klasę ucznia

OCENA PRAC:

- ocenie podlega: kompozycja, pomysłowość, oryginalność, wyjątkowość, estetyka, zgodność z tematem

TERMIN ODDANIA PRAC  UPŁYWA :

30 listopada 2022 r. -  ŚWETLICA w bud. A

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia 2022r.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW:

- prace plastyczne przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom i zostaną umieszczone na szkolnej wystawie prac

- prace bez podpisu nie będą brały udziału w konkursie

Na zwycięzców czekają NAGRODY!!!