SPBB - logo

SPBB - szkoła

Ogólnopolski konkurs wokalny

dla wszystkich uczniów z naszej szkoły!!!

Zaśpiewajmy wspólnie Hymn Państwowy oraz pieśni: 

„Rota“ i „Gaude Mater Polonia“.

Szczegół na stronie

--