SPBB - logo

SPBB - szkoła

1 września powitaliśmy kolejną grupę naszych nowych uczniów.  

Na 198 PIERWSZOKLASISTÓW czekały Panie Wychowawczynie. Dzieci cieszyły się, a rodzice byli wyraźnie wzruszeni. 

Podczas powitania uczniów klas czwartych nastąpiło odsłonięcie wieloformatowego malowidła  naszego Patrona. Namalowanie muralu wynikało z potrzeby utrwalenia tożsamości naszej szkoły, ale też żeby trafić do całej społeczności lokalnej poprzez duży, widoczny obraz Mariana Rejewskiego.

tn_GIHF1565.jpg tn_MXKT0539.jpg tn_NOYL8748.jpg tn_NXHQ0413.jpg tn_TSNY0609.jpg tn_WAIZ2321.jpg tn_ZMG_7129.jpg