SPBB - logo

SPBB - szkoła

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Rok szkolny 2022/2023

 

1.

 Zebranie organizacyjne

 12-13-14 września 2022

 2.

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

 24-25-26 października 2022

 3.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

 12-13-14 grudnia 2022

 4.

Wywiadówki

Podsumowanie I półrocza

 23-24-25 stycznia 2023

 5.

Informacja o postępach uczniów

 20-21-22 marca 2023

 6.

Informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

 16-17-18 maja 2023

 

Poniedziałek - oddziały przedszkolne, klasy 1 

Wtorek - Klasy 2 - 3 

Środa - Klasy 4-5-6-7-8