SPBB - logo

SPBB - szkoła

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Rok szkolny 2020/2021  

 

 

 

1.

 

Zebranie organizacyjne

 

 

7-8-9- września 2020

 

2.

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

 

 26-27-28 października 2020

 

3.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

 

14-15-16 grudnia 2020

 

 

4.

Wywiadówki

Podsumowanie I semestru

 

 25-26-27 stycznia 2021

 

5.

Informacja o postępach uczniów

 

12-13-14 marca 2021

6.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

17-18-19 maja 2021

 

Oddziały przedszkolne, klasy 1 – poniedziałek – wtorek

Klasy 2-3 – wtorek

Klasy 4-5-6-7-8- środa