SPBB - logo

SPBB - szkoła

 

Numery kontaktowe do poszczególnych autobusów:

Autobus Nr 1 - tel. 604212436

Autobus Nr 2 - tel. 668883860

Autobus Nr 3 - tel. 698479852

Autobus Nr 4 - tel. 536725049

Autobus Nr 5 - tel. 536710801