SPBB - logo

SPBB - szkoła

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


1 września 2022


Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2022


Ferie zimowe


30 stycznia-12 lutego 2023


Wiosenna przerwa świąteczna


6 - 11 kwietnia 2023


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dodatkowe dni wolne


propozycja


23-24-25 maja 2023 - egzamin 8-kl.

(nie dotyczy oddziałów przedszkolnych)


14 października 2023 (piątek)

31 października (poniedziałek)

2 maja (wtorek)

9 czerwca (piątek)


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


23 czerwca 2023