SPBB - logo

SPBB - szkoła

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć  dydaktyczno 

wychowawczych

1 września 2021

Zimowa przerwa  

świąteczna

23 – 31 grudnia 2021

Ferie zimowe 

17-30 stycznia 2022

Wiosenna przerwa  świąteczna

14-19 kwietnia 2022

Dni wolne od zajęć  dydaktyczno 

wychowawczych 

Dodatkowe dni wolne

14 października 2021 czwartek 

1 czerwca 2022 – Dzień Dziecka 

24-25-26 maja 2022 - egzamin 8-kl. (nie dotyczy oddziałów przedszkolnych) 

15 października (piątek) 

12 listopada (piątek) 

7 stycznia (piątek) 

2 maja (poniedziałek) 

17 czerwca (piątek)

Zakończenie rocznych  zajęć dydaktyczno wychowawczych

24 czerwca 2022