Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

 

ROK SZKOLNY 2015/2016- SEMESTR I

 

1.

Zebrania organizacyjne

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

08.09.2015

09.09.2015

2.

Konsultacje, „drzwi otwarte”

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

20.10.2015

21.10.2015

3.

Informacje o osiągnięciach i postępach uczniów

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

17.11.2015

18.11.2015

4.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

15.12.2015

16.12.2015

5.

Wywiadówki

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

12.01.2016

13.01.2016


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.