Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI - SEMESTR PIERWSZY

 

 

1.

Zebrania organizacyjne

Klasy I-III

Klasy IV-VI


09.09.2014

10.09.2014

2.

Konsultacje, „drzwi otwarte”

Klasy I-III

Klasy IV-VI


07.10.2014

08.10.2014


3.

Informacje o osiągnięciach i postępach uczniów

Klasy I-III

Klasy IV-VI


04.11.2014

05.11.2014

4.

Konsultacje, „drzwi otwarte”

Klasy I-III

Klasy IV-VI


09.12.2014

10.12.2014

5.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

Klasy I-III

Klasy IV-VI


07.01.2015

08.01.2015

6.

Wywiadówki

Klasy I-III

Klasy IV-VI


10.02.2015

11.02.2015

 

 

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.