Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

Harmonogram spotkań z rodzicami

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Rok szkolny 2016/2017

1.

Zebrania organizacyjne

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

06.09.2016

07.09.2016

2.

Konsultacje

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

11.10.2016

12.10.2016

3.

Informacje o osiągnięciach i postępach uczniów

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

08.11.2016

09.11.2016

4.

 

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

13.12.2016

14.12.2016

5.

Wywiadówki

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

24.01.2017

25.01.2017

6.

Konsultacje

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

14.03.2017

15.03.2017

7.

Informacje o osiągnięciach i postępach uczniów

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

04.04.2017

05.04.2017

8.

Informacje o przewidywanych ocenach rocznych

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

16.05.2017

17.05.2017

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI - SEMESTR DRUGI

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Rok szkolny 2016/2017

1.

Zebrania organizacyjne

Klasy I-III

Klasy IV-VI

06.09.2016

07.09.2016

2.

Konsultacje

Klasy I-III

Klasy IV-VI

11.10.2016

12.10.2016

3.

Informacje o osiągnięciach i postępach uczniów

Klasy I-III

Klasy IV-VI

08.11.2016

09.11.2016

4.

 

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

Klasy I-III

Klasy IV-VI

13.12.2016

14.12.2016

5.

Wywiadówki

Klasy I-III

Klasy IV-VI

24.01.2017

25.01.2017

6.

Konsultacje

Klasy I-III

Klasy IV-VI

14.03.2017

15.03.2017

7.

Informacje o osiągnięciach i postępach uczniów

Klasy I-III

Klasy IV-VI

04.04.2017

05.04.2017

8.

Informacje o przewidywanych ocenach rocznych

Klasy I-III

Klasy IV-VI

16.05.2017

17.05.2017

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.