Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

MLEKO PAŹDZIERNIK

Mleko białe – bezpłatne

Mleko smakowe – 0,22 zł x 11 dni = 2,42 zł

Jogurt smakowy – 0,35 zł x 11 dni = 3,85 zł

Smaki mleka do wyboru:

czekoladowe, waniliowe, truskawkowe i bananowe

Smaki jogurtu do wyboru:

brzoskwiniowy i truskawkowy

Zamówienia oraz pieniążki wychowawcy lub przewodniczący klasy przynoszą DO 15 WRZEŚNIA !

Mleko będzie wydawane w poniedziałki, środy i czwartki

I WRZEŚNIA W 76 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ HARCERZE Z 7 BDH

"BIAŁE CZAPLE" PEŁNILI WARTĘ HONOROWĄ PRZY POMNIKU

- MOGILE OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH

W przededniu II wojny światowej białobłockie lasy stanowiły dogodny punkt koncentracji wojsk polskich. Na terenie gminy przebiegała linia obrony wojsk polskich, której siłą był rejon umocniony, tzw. Przedmoście Bydgoskie. W Białych Błotach stacjonował sztab 15. Dywizji Piechoty oraz formacje 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. Orlicza Dreszera.


 

Więcej…

Dystrybucja darmowych podręczników i ćwiczeń w roku szkolnym 2015/2016

Klasy I -€“ II rodzice odbierają podręczniki i ćwiczenia do wychowawców klas 1 września po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego i kwitują podpisem odbiór podręczników i ćwiczeń.

Klasa IV rodzice (ewentualnie dzieci) odbierają komplety podręczników z biblioteki szkolnej w następujących terminach i kwitują podpisem odbiór podręczników i ćwiczeń:

31 sierpnia w godzinach 10:00 -€“ 18:00

1 września w godzinach 8:00 -€“ 18:00

2 września w godzinach 8:00 -18:00

Prosimy zabrać z sobą torbę do której będzie można spakować cały zestaw podręczników na cały rok szkolny.

Płatność za obiady we wrześniu 2015 r.

18 dni x 5,70 zł = 102,60 zł

Termin płatności od dnia 01.09.2015r.do 07.09.2015r.

Obiady od 07.09.2015r.

Płatność za obiady do piątego dnia każdego miesiąca.

Cena jednego obiadu w miesiącu wrzesień wyniesie 5,70zł.

W razie nieobecności dziecka w szkole niezwłocznie powiadamiamy o tym fakcie pod nr telefonu 608 103 088. Wówczas odliczana będzie stawka za obiad od następnego dnia za każdy dzień nieobecności dziecka, w przeciwnym razie stawka żywieniowa nie będzie odliczana.

Płatności za obiady w budynku B przy ul. Czerska 10 odbywają się w sekretariacie nr 2 Szkoły Podstawowej ul. Centralna 27.

 

Wszelkie informacje dotyczące obiadów pod numerem telefonu 608 103 088 €“ udziela Małgorzata Wasiutyńska.

 

„LATO 2015” - NOWE ZDJĘCIA

W dniach od 27 lipca do 7 sierpnia 2015 r uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. J. Verne’a w Białych Błotach brali udział w półkoloniach letnich zorganizowanych przez naszą szkołę. Dzieci korzystały z wielu atrakcji – zwiedziły Bydgoszcz m.in. Wyspę Młyńską, płynęły rejsem tramwajem wodnym „Słonecznik”. W Multikinie zobaczyły wzruszający film „W głowie się nie mieści”. Uczestniczyli w warsztatach artystycznych w Brzózkach, odpoczywali na „Ranczu pod Olszyną” w Ciechocinku. Wielką frajdą były zabawy na basenie w Solcu Kujawskim.


Więcej…

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Informujemy, że w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, obejmie się:


Więcej…

SEKRETARIAT W OKRESIE WAKACJI LETNICH CZYNNY CODZIENNIE OD 8.00 – 15.00

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

„Rok 2014/2015 uważam za zakończony! „- tymi słowami pani dyrektor Danuta Ferenstain rozpoczęła wakacje. Jak co roku najbardziej uroczyste było zakończenie klas VI. Nasi absolwenci uzyskali w tym roku szkolnym bardzo dobre wyniki dydaktyczne. Świetnie napisali sprawdzian po klasie szóstej i zajmowali wysokie miejsca w różnych konkursach. Laureaci oraz wyróżniający się sportowcy otrzymali z rąk pana wójta Macieja Kulpy stypendia ufundowane przez Radę Gminy Białe Błota.

Więcej…

Strona 1 z 2

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.