Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W zimny, ale słoneczny ranek 14. października 2016r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście: Wójt Gminy Białe Błota pan Maciej Kulpa, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu pan Krzysztof Kowalewski, sołtys Białych Błot pani Maria Płotkowska, dyrektor przedszkola „Wróżka” pani Krystyna Nowak-Grobelska, przedstawiciel Rady Rodziców pan Łukasz Wyszomirski złożyli wiele miłych życzeń i podziękowań wszystkim pracownikom szkoły. Po części oficjalnej uczniowie klasy VIb, VIe i  IVf zaprezentowali krótki program artystyczny zatytułowany „Romeo i Julia – prawdziwa historia”.
Więcej…

NOCNE SPOTKANIE Z WALTEM DISNEYEM

13 października 2016 roku odbyło się  nocne spotkanie z Waltem Disneyem. Od godziny 17.00-19.00 dzieci miały okazję obejrzeć projekcję „Króla Lwa” oraz posłuchać czytanej na głos bajki „Kopciuszek”. A to wszystko z okazji obchodów minionego Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Walt Disney – wspaniały twórca, także borykał się z trudnościami w czytaniu oraz pisaniu…

Pedagodzy

 

Więcej…

NASZE GŁOSY ZABRZMIAŁY WE WROCŁAWIU – CHÓR CHANSON WŚRÓD NAJLEPSZYCH CHÓRÓW Z POLSKI!

Ogólnopolski pro­gram rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska” skie­ro­wa­ny jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły ra­do­wać się ży­ciem, do­świad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki, czer­pać sa­tysfakcję ze wspól­ne­go śpie­wa­nia i otwie­rać się na świat kul­tu­ry.

Kiedy w maju tego roku po wojewódzkich przesłuchaniach chórów „Śpiewająca Polska – Akademia Chóralna” w Bydgoszczy, decyzją jury i kuratora regionalnego programu - pani Eweliny Boesche-Kopczyńskiej, otrzymaliśmy nobilitację do udziału w koncercie finałowym pt. „Zagrajmy w muzykę”, to jeszcze nie było pewne, czy Chór Chanson dosięgnie zaszczytu, by wykonać najnowszą suitę na chór dziecięcy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Więcej…

PASOWANIE NA UCZNIA

8 października 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach odbyło się „Pasowanie na ucznia”. W tak ważnym dla pierwszoklasistów dniu do szkoły licznie przybyli zaproszeni goście m.in.: Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa, rodzice. W pięknej scenerii zamku królewskiego dzieci  z  klasy I a, I b i I c zaprezentowały zgromadzonym gościom swoje umiejętności. Wymieniały barwy ojczyste, wiedziały jak nazywa się nasza Ojczyzna, znały przepisy ruchu drogowego,  śpiewały piosenki.

Więcej…

PROJEKT HISTORYCZNY -  „MUZEALNE PIĄTKI”

Uczniowie klas IV pod przewodnictwem pani Edyty Ramian będą uczestniczyć w lekcjach muzealnych realizowanych w bydgoskich muzeach.
Ideą przeprowadzanych lekcji muzealnych jest umożliwienie bezpośredniego obcowania z zabytkami. Uczniowie mogą dotknąć, obejrzeć, sprawdzić działanie eksponatów, poznają ich przeznaczenie i tworzywa, z których zostały wykonane.
Lekcje muzealne wzbogacą szkolny proces dydaktyczno-wychowawczy.

 

Więcej…

Strona 1 z 3

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.